Quản Lý Cơ Sở

Chào mừng bạn đến với ứng dụng quản lý cơ sở!
Ứng dụng này cho phép bạn dễ dàng thông kế lượng khách của nhân viên, thống kê thu, chi của cơ sở theo ngày, theo tháng.
Để sử dụng được hết các chức năng, vui lòng đăng nhập hệ thống.
Cảm ơn!